Калибриране и проверка на средства за измерване на геометрични величини. Компоненти на неопределеност; обработка на резултати от измерване

  • Начало
  • Обучения
  • Калибриране и проверка на средства за измерване на геометрични величини. Компоненти на неопределеност; обработка на резултати от измерване

:

Минало събитие
Начало на обучението
21.03.2023
Край на обучението
21.03.2023
Продължителност
1 ден
Калибриране и проверка на средства за измерване на геометрични величини. Компоненти на неопределеност; обработка на резултати от измерване

Целта на обучението е специалистите да се запознаят с калибрирането и проверката на средствата за измерване на дължина. В лекциите се разглеждат методите за измерване на дължина, както и практическото приложение на обработката на резултатите от измерванията. По време на обучението участниците ще се запознаят практически с обработката на данни и представянето на резултатите от измерванията. Обучението е предназначено за специалисти, работещи в организации и лаборатории, извършващи измервания в областта на геометричните величини. На участниците в курса се предоставят лекционни материали. Всеки участник получава сертификат за  проведеното обучение по темата на курса от СМБ.

Обучението се провежда от Съюза на метролозите в България

 

Калибриране и проверка на средства за измерване на геометрични величини.  Компоненти на неопределеност; обработка на резултати от измерване

Програма

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

специалисти, работещи в организации и лаборатории, извършващи измервания в областта на геометричните величини

Цена на обучението

200лв. без ДДС

200лв. лв.

Цена с ДДС

Запиши се
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Калибриране и проверка на средства за измерване на геометрични величини. Компоненти на неопределеност; обработка на резултати от измерване

:

Минало събитие