Основни мениджърски умения

Запиши се

:

Минало събитие
Начало на обучението
12.12.2021
Край на обучението
12.12.2021
Продължителност
6 часа
Основни мениджърски умения

Тренингът се провежда по метода „Фокус върху решенията“ (Solution Focus). Ще се разглеждат казуси, свързани с конкретната бизнес среда и упражнения за изграждане на личностни умения , необходими за справяне в различни ситуации. Всяка тема е предварително одобрена от възложителя и съгласувана с мениджър HR.

Запиши се
Основни мениджърски умения

Умения, които ще придобиеш

Ще се запознаете с най-добрите мениджърски практики, които да помогнат при справянето със съвременните предизвикателства на бизнес- средата

Ще Ви бъде предоставен набор от инструменти, които да бъдат използвани в практиката на всеки мениджър-лидер.

Ще придобиете нови знания на тема мениджърски умения

Ще затвърдите ценни умения, които да повишат ефективността Ви като мениджъри и да се усъвършенствате като лидери.

Програма

Лектори

Често задавани въпроси

Цена на обучението

Tренинг в група до 10 души

Цената включва разходи за материали за провеждане на обучение и наем на зала

2230 лв.

Цена с ДДС

Запиши се

Тренинг в група до 15 души

Цената включва разходи за материали за провеждане на обучение и наем на зала

2817 лв.

Цена с ДДС

Запиши се

Тренинг в група над 15 души

Цената включва разходи за материали, не включва наем на залата, тъй като залата на Training Academy е подходяща за групи до 15 души

3521 лв.

Цена с ДДС

Запиши се
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Основни мениджърски умения

Запиши се

:

Минало събитие