Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети

:

Минало събитие
Начало на обучението
07.12.2022
Край на обучението
07.12.2022
Продължителност
8 часа
Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети

Курсът по планиране и бюджетиране представя парктически съвети и насоки за изготвне и управление на фирмените бюджети. Целта е да представи пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес.

Програмата е съобразена с реалните практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети и включва:

 • Същност на планирането и бюджетирането
 • Основни функции на бюджетирането
 • Място на бюджетирането в системата на планирането на предприятието
 • Етапи на разработване на бюджетите
 • Подходи при бюджетирането
 • Информационно обезпечение на бюджетирането
 • Методика на разработване на бюджети
 • Съставяне на бюджет на производствено предприятие: Бюджет на продажбите; Бюджет на покупките; Бюджет на себестойността на произведената и реализирана продукция; Бюджет на оперативните разходи; Бюджет на капиталовите разходи
 • Бюджетен контрол. Анализ на отклоненията. Техника на гъвкавите бюджети

 

Основни теми на обучението

 • Същност на планирането и бюджетирането
 • Основни функции на бюджетирането
 • Място на бюджетирането в системата на планирането на предприятието
 • Етапи на разработване на бюджетите
 • Подходи при бюджетирането
 • Информационно обезпечение на бюджетирането
 • Методика на разработване на бюджети
 • Съставяне на бюджет на производствено предприятие: Бюджет на продажбите; Бюджет на покупките; Бюджет на себестойността на произведената и реализирана продукция; Бюджет на оперативните разходи; Бюджет на капиталовите разходи
 • Бюджетен контрол. Анализ на отклоненията. Техника на гъвкавите бюджети

Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети

Програма

 • 1. Същност на планирането и основни функции на бюджетирането

  07.12.2022

  В тази част на обучението ще разгледате следните теми:

  - Същност на планирането и бюджетирането

  - Основни функции на бюджетирането

  - Място на бюджетирането в системата на планирането на предприятието

  - Етапи на разработване на бюджетите

 • 2. Подходи, методики и контрол на бюджетирането

  07.12.2022

  В тази част на обучението ще се запознате със следните теми:

  - Подходи при бюджетирането

  - Информационно обезпечение на бюджетирането

  - Методика на разработване на бюджети

  - Съставяне на бюджет на производствено предприятие: Бюджет на продажбите; Бюджет на покупките; Бюджет на себестойността на произведената и реализирана продукция; Бюджет на оперативните разходи; Бюджет на капиталовите разходи

  - Бюджетен контрол. Анализ на отклоненията. Техника на гъвкавите бюджети

Лектори

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Собственик на комапания

Финансов директор

Управител на компания

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи.

Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Цена на обучението

Индивидуален потребител

420 лв.

Цена с ДДС

Запиши се

Корпоративен клиент

420 лв.

Цена с ДДС

Запиши се
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети

:

Минало събитие