Приложна Електроника

:

Минало събитие
Начало на обучението
15.05.2023
Край на обучението
19.05.2023
Продължителност
40 часа
Приложна Електроника

Учебната програма по „Приложна електроника“ е предназначена за обучение на курсисти, с базови познания в областта. Съдържанието на програмата дава начални знания на обучаващите се за приложението на електрониката и електронните устройства в индустрията, в частност в автомобилната промишленост. Обучението в курса се извършва във взаимовръзка с най-базисните дисциплини в електрониката: градивни елементи, токозахрванващи устройства, аналогова схемотехника, цифрова схемотехника, сензорни и сензорни устройства. Професионалните компетентности се формират чрез усвояване на основните понятия и принципите на работа на градивните елементи, токозахранващите устройства, аналоговите и цифровите устройства, както и сензорите и сензорните устройства. 

Приложна Електроника

Програма

 • 1. Модул 1: Основни градивни елементи, използвани в електрониката

  15.05.2023 09:00

  Основни градивни елементи, използвани в електрониката. Класификация и параметри. Работа с техническата им  документация. Измерване на техните параметри и проверка за изправност.

   

 • 2. Модул 2: Основни градивни елементи

  15.05.2023

  Основни градивни елементи, използвани в електроникатаСтандарти за електронни компоненти, използвани в автомобил-ната индустрия – IATF 16949, AEC-Q200 и AEC-Q100.

   

 • 3. Модул 3: Токозахранващи устройства

  16.05.2023

  Токозахранващи устройства. Неуправляеми и управляеми токоизправители – видове и характеристики. Параметрични и компенсационни стабилизатори на напрежение. Интегрални стабилизатори на ток и напрежение. Импулсни стабилизатори. Химически източници на енергия. Приложение. 

 • 4. Модул 4: Видове сигнали

  17.05.2023

  Видове сигнали. Основни характеристики на сигналите. Методи и средства за тяхното измерване и обработка.

 • 5. Модул 5: Аналогови схеми и устройства.

  17.05.2023

  Аналогови схеми и устройства. Усилватели на аналогови сигнали –  класификация и основни параметри. Операционни и инструментални усилватели. Ограничители на ниво. Приложение в автомобилната техника 

 • 6. Модул 6: Цифрови схеми и устройства

  18.05.2023

  Цифрови схеми и устройства. Логически фамилии. Особености на различните фамилии. Изисквания към захранващото напрежение. Цифрови устройства и тяхното приложение в автомобилната техника.

 • 7. Модул 6: Сензорни устройства

  18.05.2023

  Основни характеристики на сензорните устройства. Сензори за температура, скорост, ускорение и други физични величини.

   

 • 8. Модул 7: Използване на сензори и аналогови и цифрови устройства

  18.05.2023

  Използване на сензори и аналогови и цифрови устройства за измерване на физични величини. Приложение в автомобилната индустрия.

   

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи. Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Цена на обучението

Индивидуален потребител

650 лв.

Цена с ДДС

Избери план

Корпоративни клиенти

760 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Приложна Електроника

:

Минало събитие