Привличане и задържане на успешни служители

:

Минало събитие
Начало на обучението
09.11.2022
Край на обучението
09.11.2022
Продължителност
8 часа

Целта на това обучение е:

  • да изясни разбирането за успешен служител;
  • да посочи правилните начини за търсене и подбор, както и допусканите грешки;
  • да формулира факторите, които са определящи за задържането на успешните служители;
  • да предизвика анализ и евентуални промени в мениджмънта на хора;
  • да посочи възможности за подобрения на съществуващите практики за взаимоотношения със служителите;
  • да осмисли и насочи поведението и решенията на висшия и среден ръководен състав в организацията така, че тя да е привлекателно място за работа.

Какво искат и очакват успешните служители, как да ги открием, привлечем и задържим при нас ще научите, ако участвате в това обучение

 

Програма

Лектори

Цена на обучението

Индивидуален потребител

414 лв.

Цена с ДДС

Запиши се
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Привличане и задържане на успешни служители

:

Минало събитие