Проектиране и анализ на бизнес модели

:

Минало събитие
Начало на обучението
09.03.2024
Край на обучението
11.03.2024
Продължителност
24 учебни часа, разпределени в 3 дни

Съвременните бизнес модели променят представите за класическо управление и конкурентоспособност!

Познаването на собствения бизнес модел и възможностите за разгръщане на потенцила чрез икономична иновация са теми, които са важни за мениджмънта!BMC

Какво направи фирми като Amazon.com, Google, Apple, Wikipedia и Skype световни лидери и носители на промяната? Без съмнение – иновативните им бизнес модели.

Бизнес моделът е фундамент за дейността на всяка организация. Инструментът за дефиниране на модела на дейност Business model canvas илюстрира принципите за създаване, развитие и успешна работа на организацията, представя как организацията създава стойност за своите клиенти, партньори, акционери, служители и за обществото.

Имате действащ бизнес и искате да го подобрите? Или стартирате нов? Време е да се фокусирате върху важните неща. Време е за проектиране на нов модел или подобряване на стария след анализ на проблемните оперативни зони.

Новият  подход за анализ на бизнеса, основан на Business Model Canvas ни подготвя с „цялата картина“ на бизнеса, преди да навлезем в детайлите на оперативните звена и проблеми!

Разбирането на собствения бизнес модел и бизнес моделите на конкурентите е критично за оцеляването и успеха на бизнеса.

Курсът разглежда три стила на бизнес и важните за тях въпроси в анализа и инициативите за подобрение, според  различния фокус:

  • иновации,
  • развиване и поддържане на инфраструктура за производство или за доставка на услуги и
  • изграждане и запазване на дългосрочни отношения с клиенти.

Поставя се фокус върху изграждането на връзката между  цели на организацията, бизнес модел на дейността, критични фактори за успех и ключови индикатори за анализ и контрол на резултати.  Въвеждат се и се прилагат в казуси различни техники за анализ на пазарна и вътрешна перспектива на дейността. Представят се както техники за анализ по оперативни зони в модела, така и такива за анализ на външна среда и конкурентна позиция, в помощ на генерирането на идеи за подобрение.

Въвеждат се и се упражняват в казуси:

  • техники за анализ на процеси и очертаване на източници на загуби и „тесни места“,
  • подходящи КPI за критични дейности в различни сектори на индустрията,
  • техники за анализ на финансови резултати,

като средство за откриване на сигнали за проблеми и определяне на възможни причини.

 За кого е курсът?

  • предприемачи и иноватори,
  • собственици и ръководители на фирми,
  • специалисти по маркетинг и бизнес развитие,
  • бизнес анализатори

от действащи и стартиращи организации.

Теми

Концепцията за бизнес модел, Business Models Canvas, основни категории бизнес модели

Анализ, съответен на стратегическия фокус на бизнес модела

Подбор и прилагане на  техники за анализ на бизнес модела

Стратегически цели ==> Ключови области на резултат ==> Критични фактори за успех==> Метрики за оценяване на напредък

(Key objectives ==> KRA ==> Key Success Factors ==> KPI)

Групи от общи  и специфични показатели за бенчмаркинг в индустрията. Метрики за процеси и метрики за резултати.

Сравнение на подхода за бизнес анализ, основан на Business model canvas с модела на Балансираната карта от показатели (Balanced Score Card).

 

Всички участници на обучението ще получат сертификат за успешно завършен курс

Всички участници на обучението ще получат сертификат за успешно завършен курс

Често задавани въпроси

Цена на обучението

Цена за онлайн обучение

916 лв.

Цена с ДДС

Избери план

Групово обучение

Цена за групово обучение до 15 човека

5280 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Проектиране и анализ на бизнес модели

:

Минало събитие