Процес на пускане в действие на шприцформи

:

Минало събитие
Начало на обучението
19.05.2022
Край на обучението
20.05.2022
Продължителност
16 часа

Участниците в обучението ще получат ценни методически съвети за настройката на шприцформи и ще се запознаят със систематика за анализ изделието, параметрите на производствения процес, които трябва да бъдат достигнати, както и факторите, които могат да бъдат повлияни, за да се достигне нужното качество на крайното изделие. Семинарът се провежда от специалисти с дългогодишен опит в настройката на шприцформи в компании в Германия.

Програма

 • 1. Основни стъпки в процеса на настройка на шприцформи

  26.07.2021

  Определяне на преследваните цели

  Последователност

  Разлики между материалите и особености при настройката

  Влияние на вискозитета,степента на кристалинност

  Деформации

  Сушене

  Измерване на степента на влажност на изделието

  Настройка на затварянето на шприцформата

 • 2. Основни стъпки в процеса на настройка на шприцформи- практически умения

  27.07.2021

  Задаване на налягането на впръскване

  Влияние на налягането върху качеството на изделието и стабилността на процеса

  Фаза на шприцване

  Настройка на времената на шприцване

  Температурни режими на шприцформите

  Режими свързани с налягането на шприцване

  Практически съвети с цел улесняване на работата "на място"

  Подготовка на шприцавтомата и шприцформата

  Установянане на шприцформата и първи движения

  Провеждане на първи проби и първоначално запълване на инструмента. Анализ на резултатите и измерваните параметри

  Оценка на качеството на изделието

  Съвети за промяна на параметрите на процеса с цел стабилизиране на качеството

  Съвети за подобрения на производствения цикъл

  Какво да правим при поява на дефекти или нестабилност на производствения процес

  Praktische Umsetzung des Erlernten ÿVorbereitung von Maschine und WerkzeugÿEinrichtung der MaschineÿAnfahren des WerkzeugsÿAnfertigen von FüllstudienÿInterpretation von MessdatenÿBegutachtung der TeilequalitätÿBestimmung der relevanten Parameter zur Quali-tätsverbesserungÿZykluszeitoptimierungÿVerhalten bei Prozessschwankungen

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Технолог в производство на изделия от пластмаса

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи.

Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Цена на обучението

Корпоративен участник

3606 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Процес на пускане в действие на шприцформи

:

Минало събитие