SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

Подобряване на работния поток чрез подобряване на времето за смяна на инструмента

:

Минало събитие
Начало на обучението
17.06.2022
Край на обучението
17.06.2022
Продължителност
8 часа
SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

Подобряване на работния поток чрез подобряване на времето за смяна на инструмента

Фирмите често произвеждат и доставят продукти в по-дълги срокове, отколкото клиентите им биха желали. Или губят онези клиенти, които търсят доставчици, способни да изпълняват къси серии с кратки  срокове.

Производството в режим на "къси серии" е сериозен проблем в случаите, когато за всяка къса серия се налагат преоборудване с друга екипировка, пренастроики, смяна на разположението и други промени, които "изяждат" голяма част от времето за същинско производство и застрашават рентабилността и имиджа на производителя. Загубите на време се отразяват най-пряко и в снижаване на общата ефикасност на оборудването (ОЕЕ -- Overall Equipment effectiveness), която пък понижава общата ефикасност на производството.

Справянето с проблема за промените при къси серии не e тайна, макар доскоро да е било така. Решението е в създадения в Япония метод SMED (Single Minute Exchange of Die), като метод, който комбинира интелигентно технически и организационни идеи. Ще се убедим, че SMED е с широко приложно поле -- не само в производствата, но и в други области на живота и практиката, в които пестенето на ресурса "време" е критично определящо.

Основни теми на обучението

  • Въведение - Характеристики на Лийн производство
  • Загуби в производството
  • Организация на потока на производство SMED и късите серии. Как да се справим?
  • SMED и ОЕЕ – истината за оборудването
  • SMED и времената Lead Time, Cycle Time, Takt Time. Упражнение
  • SMED – идеи и подходи
  • SMED – ПРАКТИКУМ
SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи.

Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Цена на обучението

Индивидуален потребител

252 лв.

Цена с ДДС

Запиши се
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

Подобряване на работния поток чрез подобряване на времето за смяна на инструмента

:

Минало събитие