Подобряване на работния поток чрез подобряване на времето за смяна на инструмента SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

  • Начало
  • Обучения
  • Подобряване на работния поток чрез подобряване на времето за смяна на инструмента SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

:

Минало събитие
Начало на обучението
29.09.2021
Край на обучението
29.09.2021
Продължителност
8 часа
SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

Фирмите често произвеждат и доставят продукти в по-дълги срокове, отколкото клиентите им биха желали. Или губят онези клиенти, които търсят доставчици, способни да изпълняват къси серии с кратки  срокове.

Производството в режим на "къси серии" е сериозен проблем в случаите, когато за всяка къса серия се налагат преоборудване с друга екипировка, пренастроики, смяна на разположението и други промени, които "изяждат" голяма част от времето за същинско производство и застрашават рентабилността и имиджа на производителя. Загубите на време се отразяват най-пряко и в снижаване на общата ефикасност на оборудването (ОЕЕ -- Overall Equipment effectiveness), която пък понижава общата ефикасност на производството.

Справянето с проблема за промените при къси серии не e тайна, макар доскоро да е било така. Решението е в създадения в Япония метод SMED (Single Minute Exchange of Die), като метод, който комбинира интелигентно технически и организационни идеи. Ще се убедим, че SMED е с широко приложно поле -- не само в производствата, но и в други области на живота и практиката, в които пестенето на ресурса "време" е критично определящо.

Основни теми на обучението

  • Въведение - Характеристики на Лийн производство
  • Загуби в производството
  • Организация на потока на производство SMED и късите серии. Как да се справим?
  • SMED и ОЕЕ – истината за оборудването
  • SMED и времената Lead Time, Cycle Time, Takt Time. Упражнение
  • SMED – идеи и подходи
  • SMED – ПРАКТИКУМ
SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи.

Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Цена на обучението

Индивидуален потребител

252 лв.

Цена с ДДС

Запиши се
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Подобряване на работния поток чрез подобряване на времето за смяна на инструмента SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

:

Минало събитие