Техническо чертане и измервателни инструменти

Запиши се

:

Минало събитие
Начало на обучението
03.10.2024
Край на обучението
04.10.2024
Продължителност
16 учебни часа

Обучението по "Техническо чертане и измервателни инструменти" е интензивно 2-дневно обучение, което цели да осигури начинаещите инженери със знания и умения за разбиране и интерпретиране на технически чертежи в машиностроенето или специалисто от отдел "качество". Програмата включва практически уроци по различни видове чертежи, изобразяване на резби, заварени съединения и други механични детайли, както и обучение по използване на разнообразни измервателни инструменти като шублери, микрометри и индикаторни часовници. Курсът предоставя основни познания и умения, необходими за успешна кариера в областта на машиностроенето.

Запиши се

Програма

 • 1. Общи сведения за чертежите и чертането в машиностроенето

  01.01.2019

  • Общи сведения за чертежите и чертането в машиностроенето
  • Видове чертежи
   • Схема
   • Скица
   • Сборен чертеж
   • Чертеж на детайл
   • Операционен чертеж
  • Оформяне на чертежите
   • Чертожни формати
   •  Мащаб
   • Текст и надписи в чертежите
   • Видове линии използвани в чертежите
  • Изображения
   • Изгледи
   • Разрези
   • Полуизглед - полуразрез
   • Частичен разрез
   • Сечение
   • Изнесен елемент
   • Скъсяване на изображения
   • Скосяване – Фаска
   • Резби. Изобразяване на резба
    • Видове резби и геометрични параметри
    • Изобразяване на резби в чертежите
    • Оразмеряване на резбите в чертежите
  • Заварени съединения
   • Видове заварени съединения.
   • Означаване на заваръчните шевове в чертежите
  • Термична и химико – термична обработка на металите
  • Задачи за упражнение
 • 2. Измервателни инструменти и измервания

  01.01.2019

  • Измервателни инструменти и измервания
  • Шублер
  • Дълбокомери
  • Микрометър
  • Индикаторен часовник
  • Вътромери
  • Инструментална линия
  • Хлабиномер
  • Резбомер
  • Калибри
  • Шаблони
  • Задачи за упражнение
 • 3. Основни понятия за взаимозаменяемост

  01.01.2019

  • Основни понятия за взаимозаменяемост
   • Основни понятия
   • Точност на размерите на детайлите
   • Означаване в чертежите
  • Отклонения на формата, ориентацията, разположението и биенето на повърхнините
   • Означаване в чертежите
  • Грапавост на повърхнините
  • Означаване в чертежите
  • Задачи за упражнение
ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Възможност да разбират и интерпретират технически чертежи

Възможност да разбират и интерпретират технически чертежи на механични детайли, което е основно умение за инженерна практика.

Умения за използване на различни измервателни инструменти и правилно извършване на измервания

Умения за използване на различни измервателни инструменти и правилно извършване на измервания, което е необходимо за контрол на качеството и точността на проектирани и произведени детайли.

Знания за основни понятия за взаимозаменяемост и точност на размерите

Знания за основни понятия за взаимозаменяемост и точност на размерите, което е важно за проектирането на механични системи, които трябва да бъдат съвместими и функционално приложими.

Умения за правилно оформяне на чертежи и изобразяване на различни видове детайли

Умения за правилно оформяне на чертежи и изобразяване на различни видове детайли, което е основа за ефективна комуникация с други инженери и работници в производството.

Възможност за приложение на усвоените знания и умения в отдел "качество" в предприятията

Възможност за приложение на усвоените знания и умения Възможност за приложение на усвоените знания и умения в отдел "качество" в предприятията.

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи. Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Често задавани въпроси

Цена на обучението

Цена

735 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Техническо чертане и измервателни инструменти

Запиши се

:

Минало събитие