TPM (Total productive maintenance)

:

Минало събитие
Начало на обучението
30.11.2021
Край на обучението
30.11.2021
Продължителност
8 часа

Целта на обучението по ТРМ е да представи на участниците механизма за отстраняване на четири от големите “болести” в производството: повреди (по машините); дефекти (в продуктите); злополуки (с хората);загуби (в производствената система).

 

 

Умения, които ще придобиеш

За да реализираме непрекъснати подобрения, засягащи основни показатели на процесите и продуктите

Да се научим как да разкриваме видимите и невидими загуби в производството

Да инициираме самооценка на състоянието и да помогнем в изграждането на приоритети за подобрение

Да изградим една цялостна система за откриване и елиминиране на загубите

Да подобрим фирмената култура с цел успешно внедряване на ТРМ

Ще открием подходящата формула за нашата фирма/организация за успешна работа по LEAN

Програма

Лектори

Сертификат

След обучението ще получите персонално удостоворение за участие и учебни материали.

Сертификат

Цена на обучението

Цена

252 лв.

Цена с ДДС

Запиши се
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

TPM (Total productive maintenance)

:

Минало събитие