Управление и усъвършенстване на качеството

:

Минало събитие
Начало на обучението
17.05.2024
Край на обучението
18.05.2024
Продължителност
16 часа

Обучението по курса "Управление и усъвършенстване на качеството" представлява цялостна програма, целяща да развие теоретични познания, методологическа компетентност в областта на управлението на качеството. Обучението е 16 часа обучение, разделени на два дни, като участниците ще получат обширен преглед на основните концепции и модели в областта на управлението на качеството. Програмата включва изучаване на инструментите за контрол, осигуряване и управление на качеството, както и анализ на различни организационни модели и подходи. Участниците ще развият също и практически умения за изготвяне на проекти и стратегии за усъвършенстване на качеството в различни сфери на бизнеса. Обучението е подходящо както за висши ръководители, така и за специалисти по качеството, които желаят да допринесат за по-ефективното управление и развитие на организациите, в които работят.

Програма

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Консултанти по управление на качеството

Специалисти, които ще предоставят консултации и подкрепа на организации за внедряване на системи за управление на качеството и подобряване на бизнес процесите.

Специалист по качеството

Хора, които ще бъдат отговорни за разработването, внедряването и поддържането на системи за управление на качеството в организации.

Специалисти по процесно управление

Специалисти, които ще бъдат отговорни за анализиране и оптимизиране на бизнес процесите за постигане на по-високо качество и ефективност

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи. Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Цена на обучението

Цена

700 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Управление и усъвършенстване на качеството

:

Минало събитие