Управление на НИ/ПК/РД

:

Минало събитие
Начало на обучението
19.04.2024
Край на обучението
19.04.2024
Продължителност
6 часа

"Управление на НИ/ПК/РД" представя изчерпателен поглед върху основните аспекти на иновационния процес и развойната дейност във фирмите. Предназначен е както за висшите ръководители, които вземат ключови стратегически решения относно разработката на нови продукти и услуги, така и за специалисти в областта на научно-изследователската и проектно-конструкторската дейност. Курсът предлага обширна програма, която включва както теоретични аспекти, така и практически умения за успешното управление на иновационни проекти. Участниците ще придобият необходимите знания и методи, за да управляват ефективно изследванията, проектирането, производството и етапите на оценка на опитните феномени. Отличава се с акцент върху ключовите управленски модели, подходи и инструменти, необходими за реализацията на успешни иновационни проекти в съвременната бизнес среда.

Програма

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Кариерно развитие в областта на управлението на иновации и развойната дейност

Хората завършили това обучение биха могли да заемат позиции като ръководители на научно-изследователски и развойни проекти във фирми или институции.

Придобиване на конкурентна преднина на пазара на труда

Уменията, придобити по време на обучението, биха ги направили желана работна сила за компании, които инвестират в иновации и развойна дейност.

Възможност за предприемачески дейности

Някои от завършилите обучението биха могли да създадат собствени стартъпи или консултантски фирми, които предлагат услуги в областта на управлението на иновации.

Участие в различни проекти и инициативи за иновации

Хората биха могли да работят в екипи за разработка на нови продукти и услуги или да се включат в научно-изследователски програми.

Възможност за обучение и развитие в по-напреднали курсове или програми

Възможност за обучение и развитие в по-напреднали курсове или програми за магистратура и докторантура в областта на управлението на иновации и развойната дейност.

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи. Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Цена на обучението

Цена

350 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Управление на НИ/ПК/РД

:

Минало събитие