"DELMIA Ortems - производствено планиране от най-ново поколение”

Минало събитие
Начало на семинара
04.11.2021 13:00
Край на семинара
04.11.2021 14:00
Продължителност
1 час
"DELMIA Ortems - производствено планиране от най-ново поколение”

ХАЙКАД ИНФОТЕХ  ще проведе поредния технологичен онлайн семинар на тема: "DELMIA Ortems - производствено планиране от най-ново поколение”.
Включете се в нашия безплатен уебинар предназначен за производствени инженери, за да научите повече за софтуерната платформа за производствено планиране DELMIA Ortems. Тя  разгръща функционалностите на традиционните ERP системи и допълва решенията за цифрово производство DELMIA, като осигурява възможността за оптимизация, планиране и симулация на алтернативни концепции в производствени предприятия чрез синхронизиране на производствените потоци - от постъпващите суровини до готовия продукт. С помощта на DELMIA Ortems гарантират, че всички алтернативи в производството са проверени и ефективни, подбрана е най-подходящата от тях, а при тяхното внедряване производствените инженери следят в детайли производството и могат да реагират бързо и адекватно при изменения.

"DELMIA Ortems - производствено планиране от най-ново поколение”

"DELMIA Ortems - производствено планиране от най-ново поколение”

Минало събитие