Обучения за соц. умения (soft skills)

ТЕСТ

Привличане и задържане на успешни служители
Минало събитие Собственици, управители и висши мениджъри на фирми от индустрията, реалния сектор и сферата на услугите.

Привличане и задържане на успешни служители

Знаете ли какво искат и очакват успешните служители, как да ги открием, привлечем и задържим за дълго при нас? Обучението "Привличане и задържане на успешни служители"  ще даде отговор на тези въпроси, както и съвети и добри примери от богатия опит на водещия от управлението на човешки ресурси.

от 09.11.2022 до 09.11.2022
Продължителност: 8 часа
EBC*L–С Лидерство и мениджмънт
Минало събитие Подходящ за: ръководители на екипи или отдели

EBC*L–С Лидерство и мениджмънт

EBC*L Ниво C е част от програмата The European Business Competences Licence. Фокусиран е върху въпросите по лидерство, мениджмънт и работа с хора в организацията.

от 16.09.2022 до 21.04.2022
Продължителност: 51 часа
EBC*L B – Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Оценка и анализ на инвестиционни проекти.
Минало събитие Подходящ за: ръководители на екипи или отдели

EBC*L B – Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Оценка и анализ на инвестиционни проекти.

EBC*L Ниво B е част от програмата The European Business Competences Licence с фокус върху въпросите по бизнес планиране, маркетинг и продажби, оценка и анализ на инвестиционни проекти.

от 14.05.2022 до 18.05.2022
Продължителност: 40 часа
Нови хора в екипа-наемане и въвеждане
Минало събитие Подходящ за: Сътрудници и ръководители на отдели за подбор на персонал

Нови хора в екипа-наемане и въвеждане

Целта на тренинга е да запознае участниците с най-добрите мениджърски практики, които да помогнат при справянето със съвременните предизвикателства на бизнес- средата. Нашата цел е да осигурим набор от инструменти, които да бъдат използвани в практиката на всеки мениджър-лидер.Тренингът предоставя възможност да се придобият нови знания и да се затвърдят ценни умения, които да повишат ефективността на мениджърите и да ги усъвършенстват като лидери.

Обучението се провежда от нашите партньори от: "Training Academy".

от 17.04.2022 до 17.04.2022
Продължителност: 6 часа
Бизнес комуникация
Минало събитие Подходящ за: всички работещи в офис среда

Бизнес комуникация

Участниците ще се запознаят с най-добрите и доказано работещи бизнес инструменти. Обучението цели да даде нужните знания и умения на участниците, които да повишат ефективността им и да помогнат при справянето със съвременните предизвикателства на бизнес средата.

Обучението се провежда от нашите партньори от: "Training Academy".

от 15.04.2022 до 15.04.2022
Продължителност: 6 часа
Презентационни умения
Минало събитие Подходящ за: всички работещи в офис среда

Презентационни умения

В това обучение ще Ви запознаем с най-добрите и доказано работещи бизнес инструменти. Тренингът цели да даде нужните знания и умения на участниците, които да повишат ефективността им и да помогнат при справянето със съвременните предизвикателства на бизнес средата.

Обучението се провежда от нашите партньори от: "Training Academy".

от 12.04.2022 до 12.04.2022
Продължителност: 6 часа
Основни мениджърски умения
Минало събитие Подходящ за: собственици на фирми и мениджъри

Основни мениджърски умения

Целта на тренинга е да запознае участниците с най-добрите мениджърски практики, които да помогнат при справянето със съвременните предизвикателства на бизнес- средата. Нашата цел е да осигурим набор от инструменти, които да бъдат използвани в практиката на всеки мениджър-лидер.

Обучението се провежда от нашите партньори от: "Training Academy".

от 28.03.2022 до 28.03.2022
Продължителност: 6 часа
Емоционална интелигентност
Минало събитие Подходящ за: всички работещи в офис среда

Емоционална интелигентност

Целта на тренинга е да подобри комуникационните умения на хората в екипа, в регулярни и специфични ситуации. Да създаде по-дълбоко разбиране за спецификите на комуникационния процес и комуникационните канали в рамките на работния екип. Ще научи екипа да използва различни техники и подходи за изясняване на неясноти и за попълване на пропуски в информацията.Наборът от инструменти и знания, които тренингът предлага, е изцяло насочен към използването им на практика в реалната бизнес среда на динамичното ни съвремие.

Обучението се провежда от нашите партньори от: "Training Academy".

от 26.03.2022 до 26.03.2022
Продължителност: 6 часа
Ефективна комуникация и изграждане на добри отношения
Минало събитие Подходящ за: всички работещи в офис среда

Ефективна комуникация и изграждане на добри отношения

Целта на тренинга е да подобри комуникационните умения на хората в екипа, в регулярни и специфични ситуации. Да създаде по-дълбоко разбиране за спецификите на комуникационния процес и комуникационните канали в рамките на работния екип. Ще научи екипа да използва различни техники и подходи за изясняване на неясноти и за попълване на пропуски в информацията.Наборът от инструменти и знания, които тренингът предлага, е изцяло насочен към използването им на практика в реалната бизнес среда на динамичното ни съвремие.

Обучението се провежда от нашите партньори от: "Training Academy".

от 23.03.2022 до 23.03.2022
Продължителност: 6 часа
1 2
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

ПОДГОТВИ СЕ ЗА РЕАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Какво получаваш в Haycad Academy

Достъпни обучения

Насочени както към практикуващи специалисти, така и към студенти. Провеждането им е съобразено с възможностите на участниците.

Дигитални умения

Придобиваш дигитални умения, решаваш ефективно ежедневните задачи в проектите и се отличаваш пред работодателя си.

Практическа подготовка

Нашите обучения дават не само теоретични познания, но и практически умения, които можеш да използваш всеки ден.

Кариерни възможности

Квалификацията, получена в нашите обучения, ти дава гаранция за успех и лесен старт в твоето следващо кариерно начинание.

РЕФЕРЕНЦИИ

Какво казват курсистите