Обучения за ръководители на екипи

Финанси за IT

Финанси за IT

Разходите за ИТ могат да бъдат значителна част от общите разходи на предприятието. Разбирането на финансовите аспекти на ИТ е важно за бизнеса. Особено след бума на нови бизнес модели: софтуер като услуга, безплатна търсачка, безплатна електронна поща, софтуер като платформа, отворен код и много други.

от 13.03.2024 до 15.03.2024
Продължителност: 24 академични часа, 3 дни
Проектиране и анализ на бизнес модели
Онлайн

Проектиране и анализ на бизнес модели

Бизнес моделът е фундамент за дейността на всяка организация. Инструментът за дефиниране на модела на дейност Business model canvas илюстрира принципите за създаване, развитие и успешна работа на организацията, представя как организацията създава стойност за своите клиенти, партньори, акционери, служители и за обществото.

от 09.03.2024 до 11.03.2024
Продължителност: 24 учебни часа, разпределени в 3 дни
Реинженеринг на бизнес процеси
Минало събитие

Реинженеринг на бизнес процеси

Ако сте бизнес анализатор, мениджър, софтуерен инженер или специалист по ISO-системи за управление, в този курс ще научите за структуриран подход за проектиране и драматично подобряване на бизнес процеси. В края на курса трябва да имате необходимите знания, за да виждате голямата картина на бизнеса и бизнес процесите, които го осъществяват. Бизнес процесите са управленските алгоритми на предприятието. Те са ключови за създаването и доставката на стойност до клиентите.

от 14.02.2024 до 16.02.2024
Продължителност: 24 учебни часа
Управление на IT услуги
Минало събитие Ръководители на IT организации, IT мениджъри, продуктови мениджъри и дизайнери на услуги

Управление на IT услуги

Ако ръководите софтуерна компания или сте IT мениджър, ако сте продуктов мениджър или отговаряте за предоставянето на  IT услуги, в този курс ще научите как се внедрява система за управление на  IT услуги (СУУ). Ще знаете концепцията за  IT услуга, основните процеси и практики по жизнения цикъл на една  IT услуга. Ще можете да организирате проект за внедряването на СУУ. Ще научите как можете да ползвате основни методи за управление на класически (waterfall) и гъвкави (Agile) проекти при внедряването на СУУ и при разработването на IT услуги.

от 24.11.2023 до 26.11.2023
Продължителност: 24 учебни часа
Как да проектираме ефективни бизнес модели
Минало събитие Предприемачи и генерални мениджъри на бизнес организации; Мениджъри по качеството и непрекъснато подобрение; Мениджъри по развитие на персонала.

Как да проектираме ефективни бизнес модели

Кое е най-важното, за да управляваш ефективно една организация? Някои казват хората, други клиентите, а защо не процесите или печалбата или качеството?

Бизнесът е система от противоречащи си сили, която днес наричаме „Бизнес модел“. Тя трябва да е структурирана и балансирана така, че организацията да съществува и да се развива. Бизнес моделът е начин на мислене за организацията като цяло.

В това обучение, ще ви покажем как да определите елементите на бизнес модела. Ще  представим три инструмента, с помощта на които да погледнете от различни перспективи, за да създаване и развитие на ефективен бизнес модел.

 

от 27.03.2023 до 27.03.2023
Продължителност: 8 часа
ISO 22301:2012 - Системи за управление на непрекъснатостта на дейността
Минало събитие Собственици и управители, Мениджъри производство, Мениджъри сигурност, Мениджъри съответствие, Ръководители на организации в сферата на обществената безопасност

ISO 22301:2012 - Системи за управление на непрекъснатостта на дейността

Осигуряване непрекъснатостта на бизнеса е ключов фактор за предоставяне на качествена услуга/продукт. Управлението на дадения процес е жизнено важно за организации в различни сфери на икономиката и в социалния живот: здравеопазване, осигуряване на комунални услуги, сигурност, финансов сектор, непрекъсваеми производства и други.

Курсът по ISO 22301 дава на участниците разяснение по основните понятия в стандарта за непрекъснатостта на бизнеса (BCMS) както и рактически примери за ползеността от приложението му в бизнеса.

 

от 24.03.2023 до 24.03.2023
Продължителност: 8 часа
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Минало събитие Ръководители на организации; представители на ръководството; одитори „от втора страна“; мениджъри и вътрешни одитори на стандартизирани системи за управление; консултанти

Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние

Модулният семинар е поредица от еднодневни обучения за запознаване със стандарти за управление. Целта на обучението е да се осмислят идеите на стандартите, да се развият умения за интерпретиране и прилагане на изискванията им, да се вникне в организационния и човешки аспект на работата по въвеждане на системите, да се усвоят техниките за одит и оценка на внедрените системи. Форматът на провеждане позволява на всеки участник да посети модулите, които представляват интерес за него.

от 13.03.2023 до 17.03.2023
Продължителност: 40 часа
Реинженеринг на бизнес процеси
Минало събитие Подходящ за: собственици на бизнеси, предприемачи, мениджъри на C-ниво

Реинженеринг на бизнес процеси

Реинженеринг на бизнес процесите на предприятието чрез реинженеринг на предложението за стойност и бизнес модела който го произвежда и доставя. Използване на генерични процеси от добри практики и стандарти и моделиране на процеси с BPMN.

от 08.03.2023 до 10.03.2023
Продължителност: 24 часа
Работа без стрес и бърнаут
Минало събитие Професионалисти, които са изложени на всекидневен стрес, спазване на крайни срокове. За тези, които често работят извънредно и имат мениджърски и организационни задължения.

Работа без стрес и бърнаут

Специална обучителна програма, насочена към намаляване нивата на стрес в екипа. Тренингът има за цел да запознае участниците с основни концепции за стреса и бърнаута, както и да представи различни похвати, упражнения и стратегии за намаляване на ежедневното напрежение в работата и извън нея.

от 21.02.2023 до 21.02.2023
Продължителност: 8 часа
1 2
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

ПОДГОТВИ СЕ ЗА РЕАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Какво получаваш в Haycad Academy

Достъпни обучения

Насочени както към практикуващи специалисти, така и към студенти. Провеждането им е съобразено с възможностите на участниците.

Дигитални умения

Придобиваш дигитални умения, решаваш ефективно ежедневните задачи в проектите и се отличаваш пред работодателя си.

Практическа подготовка

Нашите обучения дават не само теоретични познания, но и практически умения, които можеш да използваш всеки ден.

Кариерни възможности

Квалификацията, получена в нашите обучения, ти дава гаранция за успех и лесен старт в твоето следващо кариерно начинание.

РЕФЕРЕНЦИИ

Какво казват курсистите