Обучения за ръководители на екипи

3DEXPERIENCE- за проектни ръководители и ръководен персонал
Онлайн Подходящ за: управители на фирми, ръководители на проекти

3DEXPERIENCE- за проектни ръководители и ръководен персонал

3DEXPERIENCE е инженерна бизнес платформа, която позволява цялостното управление на процесите в компанията, като развойна дейност, производствено планиране, маркетинг и сервизиране и много др. В обучението усвоите познания за работа със системата и как да създадете правилната организация на работа във Вашата компания базирана на централизирана информационна система.

от 17.10.2022 до 18.10.2022
Продължителност: 8 часа
EBC*L Сертифициран мениджър (ЕКР, Ниво 5)
присъствено; онлайн Подходящ за: собственици на бизнеси, предприемачи, мениджъри ниво 4

EBC*L Сертифициран мениджър (ЕКР, Ниво 5)

Трите модула на програмата EBC*L по мениджмънт, надграждат професионалната квалификация EBC*L Бизнес икономика (EКР, ниво 4) до степен диплома по мениджмънт (EКР, ниво 5). Постигнатите знания и умения  гарантират, че потенциалните или настоящи мениджъри ще планират и изпълняват своите дейности, ще предлагат и взимат аргументирани решения за управлението на екип, отдел, функция или цялата организация.

Ниво EBC*L диплома по мениджмънт добавя към икономическата и правна подготовка от ниво EBC*L Бизнес икономика, знания и умения по мениджмънт на функции, процеси, персонал, продукти  и услуги.

Модулите в програмата могат да бъдат завършени последователно или независимо във времето с кредити за получаването на  дипломата по мениджмънт.

 

от 20.08.2022 до 20.08.2022
Продължителност:
EBC*L Бизнес икономика (EКР, ниво 4)
Минало събитие Собственици, управители и висши мениджъри на фирми от индустрията, реалния сектор и сферата на услугите.

EBC*L Бизнес икономика (EКР, ниво 4)

Продължителност

Обучението е организирано в 6 учебни семинара и 3 консултации по практическия бизнес казус и за подготовка за модулните изпити.

Продължителността на обучението е 43 учебни часа, включително 32 учебни часа за въвеждане и упражняване на темите в трите модула, 9 учебни часа за подготовка на трите модулните изпита и 2 учебни часа за консултиране за практическия казус.

 

от 18.08.2022 до 18.08.2022
Продължителност:
Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
Минало събитие Подходящ за: финансисти, управители на фирми, финансови директори

Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети

Курсът по планиране и бюджетиране представя парктически съвети и насоки за изготвне и управление на фирмените бюджети. Целта е да представи пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Това обучение се провежда от фирма Алфакуолити.

от 19.07.2022 до 19.07.2022
Продължителност: 1 ден
EBC*L B – Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Оценка и анализ на инвестиционни проекти.
Минало събитие Подходящ за: ръководители на екипи или отдели

EBC*L B – Бизнес планиране, маркетинг и продажби. Оценка и анализ на инвестиционни проекти.

EBC*L Ниво B е част от програмата The European Business Competences Licence с фокус върху въпросите по бизнес планиране, маркетинг и продажби, оценка и анализ на инвестиционни проекти.

от 14.05.2022 до 18.05.2022
Продължителност: 40 учебни часа
Нови хора в екипа-наемане и въвеждане
Минало събитие Подходящ за: Сътрудници и ръководители на отдели за подбор на персонал

Нови хора в екипа-наемане и въвеждане

Целта на тренинга е да запознае участниците с най-добрите мениджърски практики, които да помогнат при справянето със съвременните предизвикателства на бизнес- средата. Нашата цел е да осигурим набор от инструменти, които да бъдат използвани в практиката на всеки мениджър-лидер.Тренингът предоставя възможност да се придобият нови знания и да се затвърдят ценни умения, които да повишат ефективността на мениджърите и да ги усъвършенстват като лидери.

Обучението се провежда от нашите партньори от: "Training Academy".

от 17.04.2022 до 17.04.2022
Продължителност: 6 часа
Бизнес комуникация
Минало събитие Подходящ за: всички работещи в офис среда

Бизнес комуникация

Участниците ще се запознаят с най-добрите и доказано работещи бизнес инструменти. Обучението цели да даде нужните знания и умения на участниците, които да повишат ефективността им и да помогнат при справянето със съвременните предизвикателства на бизнес средата.

Обучението се провежда от нашите партньори от: "Training Academy".

от 15.04.2022 до 15.04.2022
Продължителност: 6 часа
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

ПОДГОТВИ СЕ ЗА РЕАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Какво получаваш в Haycad Academy

Достъпни обучения

Насочени както към практикуващи специалисти, така и към студенти. Провеждането им е съобразено с възможностите на участниците.

Дигитални умения

Придобиваш дигитални умения, решаваш ефективно ежедневните задачи в проектите и се отличаваш пред работодателя си.

Практическа подготовка

Нашите обучения дават не само теоретични познания, но и практически умения, които можеш да използваш всеки ден.

Кариерни възможности

Квалификацията, получена в нашите обучения, ти дава гаранция за успех и лесен старт в твоето следващо кариерно начинание.

РЕФЕРЕНЦИИ

Какво казват курсистите